anders-leren-blog-waarom-klei-2Geregeld krijg ik de vraag: ‘Waarom werk jij met klei bij de begeleiding?’ Kinderen die mij in de praktijk komen hebben vaak baat bij een andere manier van leren. Een manier van leren waarbij ze zelf dingen met al hun zintuigen kunnen ervaren, waarbij ze hun creativiteit kunnen gebruiken.

Met klei kun je alles levensecht namaken, 3-dimensionaal. Deze kinderen hebben een levendig voorstellingsvermogen en denken veel gemakkelijker in beelden dan in woorden. Bij het kleien kunnen ze hun voorstellingsvermogen goed gebruiken. Het kleibeeld kunnen ze op elk gewenst weer makkelijk oproepen. Ze hebben het tenslotte zelf gemaakt, het zelf ervaren en waren gefocust toen het beeld werd opgeslagen. Ze onthouden beelden veel makkelijker dan woorden. Zaken zoals spellingsregels, die alleen verteld worden zullen ze niet zo goed onthouden. Bij spelling werken we ook met gekleurde klei, wat extra houvast biedt bij het onthouden. Zowel voor lezen, spelling en gedrag wordt er gewerkt met letters, cijfers, woordbeelden, spellingsregels en situaties in klei.

Vaak kleien kinderen ook een ik-poppetje waardoor ze als het ware zelf onderdeel uitmaken van het kleiwerk op tafel. Ze kijken dan van een afstandje naar de situatie in klei. Dat is een andere ervaring dan zelf deel uitmaken van de situatie. Hierdoor kijken ze vaak anders tegen de situatie, worden ze zich bewust van hun handelen en ontstaat er ruimte voor verandering. Voor spelling bijvoorbeeld verduidelijkt het kleibeeld de (verbale) spellingsregel van school. Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Veel kinderen met spellingsproblemen hebben bijvoorbeeld geen beeld bij het woord ‘klankgroep’. Daar moeten ze bij veel spellingsregels nou juist iets mee doen! Bij kinderen die heel visueel zijn ingesteld blijven beelden veel beter ‘hangen’ dan woorden. Voor abstracte woorden waar een kind geen beeld bij heeft wordt de betekenis heel duidelijk in klei.