Davis® AD(H)D programma

Het AD(H)D programma bestaat uit:

  • Het aanleren en ervaring opdoen met de Davis-gereedschappen voor oriënteren/focussen, ontspannen en reguleren van je energieniveau.
  • Het checken en kleien van alle basisconcepten om te kijken welke er missen of verwarring opleveren.
  • Het verbinden van de concepten door ze persoonlijk te ervaren met behulp van verschillende oefeningen.
  • Het toepassen van de kennis op situaties die problemen op leveren door oorzaak-gevolg situaties opnieuw te kleien.

Davis® Oriëntatie Counseling
Bij Oriëntatie Counseling leert je kind ontdekken wat er gebeurt als er verwarring optreedt met als gevolg desoriëntatie. Het is belangrijk om er achter te komen wanneer dit gebeurt en hoe je desoriëntatie kunt uitschakelen. Als een kind goed georiënteerd is, is de waarneming adequaat. Een kind ziet, hoort en ervaart dingen dan zoals het in de werkelijkheid ook is. Hierdoor wordt een kind in staat gesteld om informatie goed te verwerken. Is een kind gedesoriënteerd, dan is de waarneming vervormd met als gevolg dat informatie ook vervormd of slechts gedeeltelijk binnenkomt. Afhankelijk van de duur en frequentie van de desoriëntatie heeft dit gevolgen voor het leerproces of functioneren van een kind. Je kind is zich vaak zelf niet bewust van zijn desoriëntatie, die kan variëren van enkele seconden tot uren. Je kind heeft deze oriëntatietechniek nodig om nieuwe kennis tot zich te kunnen nemen. Daarnaast leert je kind de techniek van loslaten, om stres en spanning kwijt te raken en werken met een denkbeeldige energiemeter om zijn energieniveau te regelen.

Davis® Concept Mastery
Je kind kan kan ontbrekende, vervormde of alternatieve concepten in zijn systeem hebben opgenomen, waardoor (leer)problemen kunnen ontstaan. Dit kan gebeuren als een kind gedurende zijn leven kortere of langere periodes van desoriëntatie ervaart. Het is zaak om missende puzzelstukjes op te sporen. Ik ga op zoek naar ontbrekende ‘puzzelstukjes’ en aan de slag met je kind die deze concepten gaat uitbeelden in klei (metafoor). Het kleimodel laat zien waar de persoon staat of wat hij in de gekleide scène doet. De counselor biedt inzicht en begrip zodat de persoon zich die ontbrekende stukjes eigen kan maken om zo vervolgens zijn/haar realiteit te vergroten. Hiermee wordt gewerkt aan de oorzaak van de problemen, niet aan de symptomen. Alle concepten worden gecheckt om te kijken welke er missen of triggers opleveren (zelf, verandering, consequentie, oorzaak, gevolg, voor, na, tijd, volgorde, orde en wanorde). De concepten zijn van belang bij alle gewenste veranderingen die je kind wil wenst.

Verbinden concepten
Nadat je kind alle concepten heeft gekleid is het zaak om de afzonderlijke concepten te verbinden, door de concepten persoonlijk te laten ervaren door middel van verschillende oefeningen. Daarmee gaat het verbinden van de concepten van start en wordt er een fundament gelegd voor het aanpakken van afzonderlijke gedragspatronen.

Toepassen nieuwe kennis
Situaties van oorzaak en gevolg worden gekleid, waarbij getoond wordt hoe activiteit A leidt tot activiteit B, die weer activiteit C veroorzaakt enz. De modellen moeten laten zien hoe het begingedrag uiteindelijk leidt tot het ongewenste gevolg in het laatste model. Nu wordt er een vergelijkbare activiteit gekleid, maar nu met ander gedrag van de persoon, waardoor een gewenst gevolg optreedt. Hierdoor wordt de persoon in staat gesteld die nieuwe kennis in zijn systeem op te nemen.

Geïnteresseerd in Anders Leren ADHD begeleiding Heiloo, ga dan naar de contactpagina.

faclogoBeroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery® en Davis Orientation Counseling® en mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door Davis Dyslexia Association International.