Beelddenken is een andere manier van denken. Het kan worden omschreven als ruimtelijk denken. Beelddenkers ordenen hun `wereld` met niet-talige middelen. Het is denken in beelden en gebeurtenissen met gebruik van alle zintuigen (non-verbaaldenken). Kinderen die hoofdzakelijk in beelden denken bekijken en beleven de wereld gewoon anders. Het onderwijs is daarop nog niet afgestemd. Op school wordt op een logisch-analystisch manier geleerd en gewerkt. Instructie wordt vooral verbaal gegeven, wat een beroep doet op luisteren. Veel kinderen zijn tegenwoordig meer visueel ingesteld. Door de overwegend logisch-analystische manier van lesgeven op scholen komen veel kinderen in de problemen. De nadruk ligt op denken in woorden, begrippen, volgorde en details. Meer visueel ingestelde kinderen zijn vaak niet sterk in lezen, rekenen en schrijven waarop scholen kinderen juist beoordelen. Hun sterke kanten zijn: een groot voorstellingsvermogen, creativiteit, snel denken, initiatieven aandragen, in een oogopslag complexe situaties overzien, snel verbanden leggen. Dit komt meestal niet in de schoolresultaten tot uitdrukking. Er wordt meestal gesproken over verbaald denken (beelddenken) en non-verbaal denken (woorddenken).

Verbaal denken (woorddenken)

Verbaal denken, het denken in woorden is eigenlijk praten in jezelf zonder daarbij geluid te maken, waarbij de woorden elkaar opvolgen. We noemen dit ook wel innerlijke dialoog of innerlijke spraak.  Het is een activiteit van voornamelijk de linker-hersenhelft. Het verloopt gestructureerd en maakt gebruik van taal en symbolen. De waarneming verloopt van detail naar geheel. Verbaal denken gaat ongeveer zo snel als spreken: 200 woorden per minuut.  Non-verbaaldenken, visueel denken, gaat veel sneller. Men zegt niet voor niets: ‘Een beeld zegt meer dan 1000 woorden’.

Non-verbaal denken (beelddenken)

Non-verbale denkers, visuele denkers, zijn mensen die intuïtief, in beelden (filmpjes) en/of gebeurtenissen denken en daarbij geen of weinig woorden gebruiken. Alle zintuigen doen daaraan mee. Non-verbaal denken is een activiteit van de rechterhersenhelft. Bij visueel denken groeit het denkgebouw associatief, als het ware alle kanten op. Beelddenkers zien vaak in één keer het overzicht. De denkbeelden lijken op 3-dimensionale, waarheidsgetrouwe films, die ze zich zo reëel en levendig kunnen voorstellen als werkelijke indrukken. Non-verbaal denken -visueel denken- verloopt tot 15 tot 20 keer sneller dan verbaal denken en gebeurt over het algemeen onbewust.