Davis® Counseling is individuele begeleiding op maat voor kinderen met leer- en concentratieproblemen.
Ieder kind is uniek en vereist en verdient een unieke aanpak.
Davis Counseling is een manier van begeleiden waarbij je kind leert hoe hij waarneemt, denkt en leert.
Je kind leert wat het leren belemmert en waarom het in verwarring raakt.
Vervolgens leert je kind in een betrekkelijk korte periode de oorzaken weghalen.

Geen symptoombestrijding dus, maar aanpak van de problemen bij de bron, de oorzaak. Na een bewustwordingsproces kan je kind met zijn verkregen Davisgereedschap zelf het veranderingsproces in gang zetten. Het resultaat is blijvend. Er zijn geen belemmeringen meer om te leren wat je kind altijd al op het oog had of zou willen leren. Je kind leert wat zijn krachten zijn en leert hierop te vertrouwen.
Hierdoor krijgt je kind de controle terug over zijn eigen leren en functioneren en leert hiervoor verantwoordelijkheid te nemen.

De methode is geschikt voor problemen met lezen, rekenen, schrijven, motoriek, concentratie en communicatie.
Deze problemen hebben te maken met een (sterke) voorkeur voor non-verbaaldenken, het zogenaamde beelddenken. Kinderen die hoofdzakelijk in beelden denken bekijken en beleven de wereld gewoon anders. Het onderwijs is daarop nog niet afgestemd. Op school en in organisaties wordt op een logisch-analystisch manier geleerd en gewerkt. Maar vooral veel kinderen zijn tegenwoordig meer visueel ingesteld. Door de overwegend logisch-analystische manier van lesgeven op scholen komen veel kinderen in de problemen. De nadruk ligt op denken in woorden, begrippen, volgorde en details (woorddenken). Meer visueel ingestelde kinderen zijn vaak niet sterk in lezen, rekenen en schrijven waarop scholen kinderen juist beoordelen. Hun sterke kanten zijn: een groot voorstellingsvermogen, creativiteit, snel denken, initiatieven aandragen, in een oogopslag complexe situaties overzien, snel verbanden leggen. Dit komt meestal niet in de schoolresultaten tot uitdrukking.

Bij Davis Counseling wordt veel gewerkt met klei. Klei helpt kinderen om hun visuele en creatieve gave te gebruiken om abstracte symbolen bij o.a. taal- en rekenproblemen eigen te maken.  Kinderen met reken- of aandachtsproblemen of communicatieproblemen hebben vaak ontbrekende of gedeeltelijk aanwezige basisconcepten in hun systeem. Ze ondervinden vaak problemen met begrippen als consequentie, oorzaak, gevolg, voor, na, volgorde, tijd, orde en wanorde. Deze concepten kunnen met driedimensionale beelden in klei duidelijk in beeld worden gebracht en eigen worden gemaakt.

Er is een speciaal programma voor dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme.

Voordelen van Anders Leren

  • Je leert hoe je denkt, werkt en leert.
  • Je kiest zelf wat je wilt leren.
  • Je ontdekt je eigen kracht.
  • Je hebt weer meer zelf zelfvertrouwen.
  • Je hebt zelf invloed op het resultaat.

Facebook

[wpdevart_like_box profile_id=”andersleren” connections=”12″ width=”340″ height=”218″ header=”0″ locale=”nl_NL”]

faclogoBeroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery® en Davis Orientation Counseling® en mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door Davis Dyslexia Association International

.