https://www.anderslerenleren.nl/autiism-and-the-seeds-of-change

De gave van dyslexie

De gave van leren

Davis® Autisme Benadering

Laat kinderen en volwassenen met autisme vollediger aan het leven deelnemen.

Korte uitleg van het driedelige programma:

  • individuatie
  • identiteitsontwikkeling
  • sociale integratie

Individuatie
Uw kind of u zelf leert een focustechniek, waardoor er accurate waarneming door de zintuigen ontstaat.
Samen met het maken van kleimodellen bouwt dit een sterker ik-bewustzijn op.

Identiteitsontwikkeling
Met een sterker ik-bewustzijn en accurate perceptie, wordt een beter begrip van de wereld ontwikkeld. Levensconcepten worden in klei geboetseerd en onderzocht in de echte wereld. Dit wordt op bestaande identiteit begrip opgebouwd, waardoor die wordt versterkt.

Sociale integratie
Hierna is er voldoende basis waarop gebouwd kan worden en kan worden gewerkt aan begrip voor het hebben van relaties met anderen. Sleutelconcepten die de basis voor alle menselijke relaties zijn worden in klei onderzocht en eigen gemaakt.

Wat is de Davis® Autisme Benadering?

bron: Lorna Timms, Directeur Davis Autisme International

Binnen de Davis Autisme Benadering hebben we om het simpel te houden hebben gekozen voor ‘autisme’ als parapluterm voor alle vormen binnen het autistisch spectrum aan te houden.

De Davis Autisme Benadering is een niet-invasieve, zachte benadering die ontwikkeld is om kinderen en volwassenen met autisme meer volledig aan het leven te kunnen laten deelnemen. Dit één-op-één programma kan worden uitgevoerd door Davis Autisme Counselor of door een ouder of verzorger die getraind en gecoacht wordt door een Davis Autisme Counselor.

Het programma bevat Ron Davis’ beproefde methodes die in de afgelopen 30 jaar met succes wereldwijd zijn gebruikt bij leer- en gedragsproblemen. Ron Davis heeft gedurende deze jaren met succes gewerkt met autistische personen en heeft dit werk wereldwijd en ook in Nederland toegankelijk gemaakt voor anderen door middel van de Davis® Autisme Aanpak.

Davis® Autisme Benadering is een driedelig programma:

Ten eerste  Individualisatie –  Een Ik-bewustzijn creëren.

Individualisering vindt plaats tijdens de ontwikkeling in de vroege kinderjaren, wanneer een kind zich bewust wordt dat hij een afzonderlijk individu is, met meningen en gevoelens die verschillend zijn van die van anderen. We zien dit meestal ontstaan bij een kind dat rond de twee jaar oud is, wanneer hij het bewustzijn heeft ontwikkeld een individu te zijn, met zijn eigen denken en dus suggesties of verzoeken van anderen kan afwijzen. We noemen dit de peuterpuberteit en we weten dat dit een gezonde, natuurlijke en gewenste stap in de ontwikkeling is! Kinderen met autisme hebben deze stap in de ontwikkeling niet voltooid, of vallen terug na de start van deze stap. Om ervoor te zorgen dat deze stap is afgerond, en dit als uitgangspunt te kunnen nemen, gebruiken we een tweedelig proces.

Als eerste helpen we de kinderen en volwassenen zich georiënteerd te richten op de wereld. Ze moeten al hun zintuigen in overeenstemming gebracht hebben zodat ze zich bewust zijn van hun omgeving en hun waarneming van de wereld juist is. We gebruiken een verscheidenheid aan oriëntatiemethoden. Auditief, visueel of kinesthetisch, afhankelijk van de sterke punten van het kind. Dan helpen we het kind een model in klei te maken van zichzelf. Dit model vertegenwoordigt het kind in het volgende deel van het proces.

Ten tweede: identiteitsontwikkeling

–  Verkennen van de natuurlijke lessen van het leven.

Identiteitsontwikkeling verwijst naar het leren dat normaal plaats vindt als kinderen groeien en begrippen leren die hen helpen om te begrijpen hoe de wereld werkt en hoe zij zelf in elkaar zitten. Als kinderen veel van de tijd die ze opgroeien gedesoriënteerd zijn, leren ze veel van de basisbegrippen niet of begrijpen ze deze ‘levenslessen’ niet volledig. Hierdoor hebben ze geen juist of volledig begrip van hoe dingen werken, of hoe zij in de wereld passen. Zij begrijpen bijvoorbeeld ‘verandering’ of ‘consequentie’ niet. En blijven dus doorgaan met hetzelfde gedrag terwijl ze een ander gevolg verwachten. Ze kunnen wellicht ‘autoriteit’ niet begrijpen, en weigeren autoriteit te accepteren, behalve hun eigen verlangen, zoals jonge kinderen normaal gesproken doen.

Identiteitsontwikkeling zorgt voor een gevoel van zelf en je plaats in de echte wereld van oorzaak en gevolg. Er zijn ongeveer 30 begrippen die worden behandeld tijdens deze fase, beginnend met ‘verandering’ en eindigend met ‘verantwoordelijkheid’.

Deze ‘levensbegrippen’ worden verkend in een tempo dat prettig is voor het kind. Het is belangrijk dat een kind het elk concept veel ervaringen opdoet in het dagelijks leven. Als leidraad hanteren we één begrip per dag. Dit kan echter worden versneld of worden verspreid over vele maanden, afhankelijk van de persoon. Elk begrip wordt geïntroduceerd door er in klei een model van te maken. Het begrip wordt vervolgens gezocht in de omgeving en onderzocht, om het zo door het te ervaren in de echte wereld, te kunnen begrijpen. Als een begrip volledig is geïntegreerd hebben we een solide basis gecreëerd voor de nieuwe kennis en wordt gestart met het volgende begrip.

Er zijn grote successen geboekt met dit programma met hoog functionerende autisten. Met geduld en empathie kan, zodra de oriëntatiemethoden zijn geïntegreerd, ook grote vooruitgang worden geboekt bij kinderen die beperkt zijn in taal of in motorische vaardigheden.

Ten derde: Sociale integratie – Relatie begrippen.

Sociale integratie is het laatste gebied dat wordt aangepakt. Als een kind of volwassene eenmaal een gevoel heeft van zijn plaats in de wereld, dan is hij zover om te starten met de taak: begrijpen hoe relaties werken en leren hoe hij past in de wereld met mensen. Dit is het laatste stadium in het Davis Autisme Benadering. Ook nu worden deze begrippen ontdekt door het creëren van kleimodellen en gekoppeld aan de eigen ervaringen in het dagelijks leven.

faclogo

Davis® en Davis® Autism Approach zijn handelsmerken van Ronald D. Davis. Zakelijk gebruik van deze handelsmerken t.b.v. educatie, instructie of begeleiding vereist een licentie van de eigenaar van het handelsmerk.