https://www.anderslerenleren.nl/ron-davis/

Davis® Dyscalculieprogramma

Het Dyscalculieprogramma bestaat uit:

  • Het aanleren en ervaring opdoen met de Davis-gereedschappen voor oriënteren/focussen, ontspannen en reguleren van je energieniveau.
  • Het checken en kleien van alle basisconcepten om te kijken welke er missen of verwarring opleveren.
  • Het verbinden van de concepten door ze persoonlijk te ervaren met behulp van verschillende oefeningen.
  • Het toepassen van de kennis op de rekenprincipes.

Bij rekenproblemen spelen er twee factoren mee:

  1. Het ontwikkelingsaspect, waardoor een kind concepten mist of er een verkeerd beeld van heeft.
  2. Lesmethoden, die niet werken bij kinderen die in beelden denken.

De basis van het ontwikkelingsaspect van het probleem is desoriëntatie. Het is de belangrijkste reden waarom een kind ontbrekende of verkeerde concepten heeft. Dus eerst moet de desoriëntatie worden aangepakt, daarna kan op zoek worden gegaan naar ontbrekende of verkeerde concepten en vervolgens een goede manier van rekenen worden aangeleerd.

Davis® Oriëntatie Counseling
Bij Oriëntatie Counseling leert je kind ontdekken wat er gebeurt als er verwarring optreedt met als gevolg desoriëntatie. Het is belangrijk om er achter te komen wanneer dit gebeurt en hoe je desoriëntatie kunt uitschakelen. Als een kind goed georiënteerd is, is de waarneming adequaat. Een kind ziet, hoort en ervaart dingen dan zoals het in de werkelijkheid ook is. Hierdoor wordt een kind in staat gesteld om informatie goed te verwerken. Is een kind gedesoriënteerd, dan is de waarneming vervormd met als gevolg dat informatie ook vervormd of slechts gedeeltelijk binnenkomt. Afhankelijk van de duur en frequentie van de desoriëntatie heeft dit gevolgen voor het leerproces of functioneren van een kind. Je kind is zich vaak zelf niet bewust van zijn desoriëntatie, die kan variëren van enkele seconden tot uren.

Oriëntatie Counseling alleen is echter niet voldoende, omdat daarmee nog niet is gekeken naar de vraag waarom er steeds verwarring ontstaat bij het rekenen. Het is ook nodig om de triggers van de verwarring te achterhalen. Hiervoor dient Davis® Symbool en Davis® Woord Mastery met cijfers en belangrijke begrippen bij rekenen.

Bij Symbool Mastery en Woord Mastery gaat het om het wegnemen van de oorzaak van de verwarring. Daarmee wordt desoriëntatie voorkomen. Letters, cijfers, symbolen, klanken, woorden, ideeën, begrippen kunnen verwarring veroorzaken. Verwarring veroorzakende dingen noemen we ‘triggers’. ‘Mastery’ wil zeggen, iets eigen maken, zorgen dat het deel van je identiteit gaat uitmaken, door het te creëren in de werkelijkheid. Klei is hier ideaal voor omdat hiermee dingen ‘levensecht’ en ‘driedimensionaal’ kunnen worden nagebootst. Ervaringsgerichte activiteiten, zelf creëren, het inzetten van meerdere zintuigen is voor meer visueel ingestelde kinderen de manier om eenvoudig nieuwe dingen te leren. Bij beide technieken is oriëntatie een vereiste basisvoorwaarde om het echt ‘eigen’ te maken. Als iemand iets nieuws echt heeft ‘eigen gemaakt’ dan zit het in zijn systeem. De resultaten van Davis® Counseling zijn dan ook blijvend.

Davis® Symbool Mastery
Bij Symbool Mastery worden cijfers of symbolen gekleid en eigen gemaakt (vorm, klank, beeld/betekenis).

Davis® Woord Mastery
Bij Woord Mastery wordt de betekenis van triggerwoorden bij rekenen in klei uitgebeeld. Daarna worden de drie kenmerken van het woord (vorm, klank, beeld/betekenis) eigen gemaakt. Veel voorkomende triggerwoorden bij rekenen zijn:

Davis® Concept Mastery
Je kind kan ontbrekende, vervormde of alternatieve concepten in zijn systeem hebben opgenomen, waardoor (leer)problemen kunnen ontstaan. Dit kan gebeuren als je kind gedurende zijn leven kortere of langere periodes van desoriëntatie ervaart. Het is zaak om missende puzzelstukjes op te sporen. Ik ga op zoek naar ontbrekende ‘puzzelstukjes’ en aan de slag met je kind die deze concepten gaat uitbeelden in klei (metafoor). Het kleimodel laat zien waar de persoon staat of wat hij in de gekleide scène doet. Ik biedt inzicht en begrip zodat je kind zich die ontbrekende stukjes eigen kan maken om zo vervolgens zijn/haar realiteit te vergroten. Hiermee wordt gewerkt aan de oorzaak van de problemen, niet aan de symptomen. Alle concepten worden gecheckt om te kijken welke er missen of triggers opleveren (zelf, verandering, consequentie, oorzaak, gevolg, voor, na, tijd, volgorde, orde en wanorde). De concepten zijn van belang bij alle gewenste veranderingen die je kind wil wenst.

Verbinden concepten
Nadat je kind alle concepten heeft gekleid is het zaak om de afzonderlijke concepten te verbinden, door de concepten persoonlijk te laten ervaren door middel van verschillende aan rekenen gerelateerde oefeningen.

Toepassen nieuwe kennis op de rekenprincipes
Situaties van oorzaak en gevolg worden gekleid, waarbij getoond wordt hoe activiteit A leidt tot activiteit B, die weer activiteit C veroorzaakt enz. De modellen moeten laten zien hoe het begingedrag uiteindelijk leidt tot het ongewenste gevolg in het laatste model. Nu wordt er een vergelijkbare activiteit gekleid, maar nu met ander gedrag van de persoon, waardoor een gewenst gevolg optreedt. Hierdoor wordt de persoon in staat gesteld die nieuwe kennis in zijn systeem op te nemen.

faclogoBeroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery® en Davis Orientation Counseling® en mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door Davis Dyslexia Association International.