Zelfvertrouwen

De basis van al het leren is zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is het gevoel van eigenwaarde.
Het vertrouwen van je kind in zichzelf in wat hij kan en hoe hij is.

Om je zeker te kunnen voelen is veiligheid een eerste vereiste. Als iets een keer niet lukt is dat niet zo erg. Als dingen vaker niet lukken, ga je je onzeker voelen. Dat wordt versterkt als je om je heen ziet dat het andere kinderen wel lukt. Twijfelen aan jezelf betekent vaak dat je het gevoel krijgt dat je niet goed genoeg bent, of zelfs dat je niets waard bent. Je raakt jezelf als het ware een beetje kwijt. Je ziet vaak alleen je negatieve eigenschappen en je vindt dat je die niet mag hebben. Het beeld dat je op dat moment hebt van jezelf is ongenuanceerd. Je identificeert je met je slechte eigenschappen, terwijl deze slechts een klein deel vormen van je totale persoonlijkheid.

Vaak verwacht je van jezelf of eist van jezelf dat je geen negatieve eigenschappen hebt. Dit is natuurlijk niet realistisch. Je keurt jezelf voor een deel af. Een deel dat van jezelf niet mag zijn. Als je jezelf niet volledig waardeert, neem je die twijfel  en onzekerheid mee in je doen en laten. Je besteed veel tijd en energie aan afwegen of iets wat je doet wel goed is, of je wel de juiste beslissing hebt genomen. Of je je wel goed gedragen hebt, of je er wel goed uitziet, of je een ander niet tekort gedaan hebt en of je wel juist gehandeld hebt. Je vraagt zich steeds van allerlei dingen af, bent bezig met jezelf en hebt moeite om je te focussen op wat belangrijk is, waar het nu eigenlijk om gaat.