Pesten Buiten Westen

Pesten Buiten Westen is een andere manier van kijken naar pesten en gepest worden. Overtuigingen, emoties, gevoelens en eigen ervaringen zorgen ervoor dat we allemaal op een bepaalde manier reageren en blijven reageren op pesten. De kunst is om dat te veranderen. In mijn praktijk Anders Leren kijk ik als KOMOP-coach vanuit een brede blik naar pesten en richt ik mij op de aanwezige kracht, creativiteit en oplossingsvermogen van je kind.

Als KOMOP-coach  heb ik:

  • aandacht voor jou
  • aandacht voor wie of wat jij bent
  • aandacht voor wat aandacht nodig heeft

Met de KOMOP-methode gaan we aan de slag en op zoek naar je eigen talenten en kracht.

KOMOP!

Met je eigen kracht zet je Pesten Buiten Westen!

De touwtjes in de handen nemen, de eindjes aan elkaar knopen en de knopen doorhakken