Anders Leren

Begeleiding van lees- en leerproblemen

Komt je kind op school niet uit de verf?
Anders Leren…  de manier van leren die bij uw kind past.

Een andere kijk op leerproblemen
Een andere manier van begeleiden
Een andere manier van leren
maakt het leren weer leuk!

Bel of mail gerust vrijblijvend
voor meer informatie.

Neem contact op

Kindercoaching

Ontdek je eigen kracht

Je kind zit soms even een periode niet lekker in zijn vel. Dat zie je vaak terug in gedrag en resultaten op school. Een kindercoach kijkt mee en gaat met je kind op zoek naar de oorzaak en de oplossing.

Beelddenken is een andere manier van denken.
Het is denken in beelden en gebeurtenissen met gebruik van alle zintuigen.

Lees meer over beelddenken en leerproblemen.

Je zelfbeeld wordt gevormd door de manier waarop je over jezelf denkt.

Lees meer over zelfbeeld en leerproblemen

Zelfvertrouwen is het gevoel van eigenwaarde.

Lees meer over zelfvertrouwen en leerproblemen

Pesten is het structureel buitengesloten worden, er niet bij horen, afgesneden zijn van de groep.

Lees meer over zelfbeeld en zelfvertrouwen en pesten 

Davis® Counseling (speciale programma´s)

Begeleiding van leer- en concentratieproblemen

Davis® Counseling is individuele begeleiding op maat.
Je kind leert hoe het waarneemt, denkt en leert en hoe dit zorgt voor leerproblemen maar vooral hoe deze kunnen worden opgelost.

Dyslexie wordt gezien als een ernstig lees- en/of spellingsprobleem, maar is vooral een andere manier van denken en leren.

lees meer over dyslexie

Dyscalculie wordt omschreven als een ernstige rekenproblemen maar heeft ook te maken met een andere manier van denken en leren.

Lees meer over dyscalculie

Autisme is een zeer ingrijpende ontwikkelingsstoornis. Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier.

Lees meer over autisme

Judith de Haan

Gecertificeerd:
Davis® Counselor
Davis® Autisme Counselor
Kindercoach
KOMOP-coach
Basiscoach Jongens in hun Kracht
Visueel Screener & Trainer
Ik leer leren coach