Davis® Dyslexie programma

Het Davis Dyslexie programma bestaat uit:

  • Het aanleren en ervaring opdoen met de Davis-gereedschappen voor oriënteren/focussen, ontspannen en reguleren van je energieniveau.
  • Het oplossen van triggers met letters, woorden en interpunctietekens die zorgen voor verwarring/fouten bij het lezen.
  • Het aanleren van Davis-leestechnieken om verwarring tijdens het lezen te voorkomen te leren lezen met begrip.
  • Het toepassen van de nieuwe kennis op lezen en eventueel spelling en andere leervakken.

Davis® Oriëntatie Counseling
Bij Oriëntatie Counseling leert je kind ontdekken wat er gebeurt als er verwarring optreedt met als gevolg desoriëntatie. Het is belangrijk om er achter te komen wanneer dit gebeurt en hoe je desoriëntatie kunt uitschakelen. Als een kind goed georiënteerd is, is de waarneming adequaat. Een kind ziet, hoort en ervaart dingen dan zoals het in de werkelijkheid ook is. Hierdoor wordt een kind in staat gesteld om informatie goed te verwerken. Is een kind gedesoriënteerd, dan is de waarneming vervormd met als gevolg dat informatie ook vervormd of slechts gedeeltelijk binnenkomt. Afhankelijk van de duur en frequentie van de desoriëntatie heeft dit gevolgen voor het leerproces of functioneren van een kind. Je kind is zich vaak zelf niet bewust van zijn desoriëntatie, die kan variëren van enkele seconden tot uren.

Oriëntatie Counseling alleen is echter niet voldoende, omdat daarmee nog niet is gekeken naar de vraag waarom er steeds verwarring ontstaat. Het is ook nodig om de triggers van de verwarring te achterhalen. Hiervoor dient Davis® Symbool en Woord Mastery. Bij Symbool Mastery en Woord Mastery gaat het om het wegnemen van de oorzaak van de verwarring. Daarmee wordt desoriëntatie voorkomen. Letters, cijfers, symbolen, klanken, woorden, ideeën, begrippen kunnen verwarring veroorzaken. Verwarring veroorzakende dingen noemen we ‘triggers’. ‘Mastery’ wil zeggen, iets eigen maken, zorgen dat het deel van je identiteit gaat uitmaken, door het te creëren in de werkelijkheid. Klei is hier ideaal voor omdat hiermee dingen ‘levensecht’ en ‘driedimensionaal’ kunnen worden nagebootst. Ervaringsgerichte activiteiten, zelf creëren, het inzetten van meerdere zintuigen is voor meer visueel ingestelde kinderen de manier om eenvoudig nieuwe dingen te leren. Bij beide technieken is oriëntatie een vereiste basisvoorwaarde om het echt ‘eigen’ te maken. Als iemand iets nieuws echt heeft ‘eigen gemaakt’ dan zit het in zijn systeem. De resultaten van Davis® Counseling zijn dan ook blijvend.

Davis® Symbool Mastery
Bij Davis® Symbool Mastery worden cijfers of symbolen gekleid en eigen gemaakt (vorm, klank, beeld/betekenis).

Davis® Woord Mastery
Bij Woord Mastery wordt de betekenis van triggerwoorden bij rekenen in klei uitgebeeld. Daarna worden de drie kenmerken van het woord (vorm, klank, beeld/betekenis) eigen gemaakt.

Na ongeveer 30 uur Davis® Counseling beschikt je kind over een ‘gereedschapskist‘. De geleerde technieken kunnen zelfstandig worden toegepast op school of in het dagelijks leven. Het heeft een positieve invloed op het zelfbeeld; het versterkt het zelfvertrouwen en vermindert frustraties en mogelijke faalangst. Je kind krijgt controle over zijn leerproces of functioneren terug en leer hiervoor verantwoordelijkheid nemen.

Als kinderen hun leerstoornis hebben overwonnen kunnen ze starten met het inhalen van achterstanden: gemiste informatie, kennis en vaardigheden kunnen met behulp van de Davis-technieken sneller worden ‘eigen’ gemaakt.

Davis® Counseling is een bewustwordings- en veranderingsproces.

Bent u op zoek naar een andere manier van dyslexiebegeleiding. Neem dan vrijblijvend contact op met Anders Leren dyslexie begeleiding Heiloo.

DDAI

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery® en Davis Orientation Counseling® en mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door Davis Dyslexia Association International