Heeft je kind moeite met leren lezen?

Vaak vragen ouders mij:
Hoe kan ik mijn kind helpen om beter te leren lezen?
Wat kan ik zelf doen?
Nou heel veel! Hier komen de tips.

25 tips om je kind te helpen met lezen

 1. Geef je kind een leeskaartje of pen om bij te wijzen; voorkom grote oogsprongen.
 2. Laat je kind een leeskaartje gebruiken, als hij makkelijk de tekst kwijtraakt of afgeleid raakt door andere regels.
 3. Laat je kind vooraf naar de plaatjes kijken en vertellen wat hij ziet, niet tijdens het lezen!
 4. Leg je kind uit wat hij moet doen bij leestekens als komma, punt, vraagteken en uitroepteken.
 5. Laat je kind vooraf scannen op leestekens.
 6. Laat je kind bewust ademhalen bij een punt.
 7. Laat je kind op één rustig en beheersbaar tempo lezen; niet makkelijke stukken snel en moeilijke stukken langzamer; nauwkeurig lezen en begrijpen wat er staat is belangrijker dan het tempo.
 8. Zorg dat je kind ontspannen blijft tijdens het lezen, stop als dat nodig is om te pauzeren en wissel eventueel van leesbeurt.
 9. Stopt je kind bij een moeilijk woord laat je kind dan het woordbeeld opslaan (visualiseren), zodat je kind een volgende keer het woordbeeld herkent.
 10. Kent je kind een woord niet, geef je kind dan een duidelijk beeld (zoek de betekenis op).
 11. Noteer de woorden waar je kind over struikelt (triggerwoorden:zogenaamde beeldloze woorden) en los ze op.
 12. Laat je kind met aandacht naar het moeilijke of nieuwe woord kijken en het na het voorzeggen hardop herhalen (en eventueel opschrijven of spellen).
 13. Laat je kind aan het einde van een zin of alinea zijn beeld vormen en check welke woorden onbekend zijn/geen beeld hebben.
 14. Laat je kind onbekende woorden visualiseren en zorg dat de betekenis/het beeld duidelijk is (zoek de betekenis op).
 15. Check of het beeld van je kind klopt met wat de schrijver daadwerkelijk heeft verteld.
 16. Laat je kind niet meerdere keren raden of proberen het woord te ontcijferen, maar leer je kind het woord in één keer uitspreken (niet blijven spellen).
 17. Spreek met je kind af dat hij het woord alleen mag zeggen als hij het zeker weet, zeg het anders voor en laat je kind er nog een keer aandachtig naar kijken en het hardop herhalen.
 18. Maak je kind baas van zijn eigen leesproces.
 19. Oefen alleen met je kind als je kind 100% aandacht heeft, anders niet.
 20. Oefen op een tijd dat je kind hier energie voor heeft.
 21. Oefen zo lang als je kind enthousiast meedoet.
 22. Oefen op een tijdstip waar je kind mee akkoord is.
 23. Als je kind aangeeft dat het te moe is om te lezen of een keer echt geen zin heeft luister daar dan naar, anders is het bezigheidstherapie.
 24. Wissel het lezen af met je kind: voorlezen en zelf lezen (om de regel, ieder een alinea of pagina).
 25. Oefen met lezen met ander materiaal dan een boek (recepten, verkeersborden, bouwinstructies, boodschappenlijstjes, routebeschrijving, spelregels, whatsappjes, facebookberichtjes etc.).

Veel succes!

Heb je voor je gevoel alles al geprobeerd als ouder of heb je tijdens het lezen alleen maar strijd met je kind? Zoek dan tijdig hulp. Hoe langer je wacht hoe ernstiger het leesprobleem zich kan ontwikkelen. Ook de motivatie van je kind om te willen leren lezen zal snel afnemen of zelfs helemaal verdwijnen als er geen verbetering optreedt.

Maak je je zorgen over je kind en twijfel je over het inschakelen van hulp, bel of mail mij dan gerust vrijblijvend.
Judith de Haan 06 – 307 86 483  judith@anderslerenleren.nl

facebookpagina Anders Leren