Discriminatie

In principe zou een diagnose geen reden mogen zijn om te worden afgewezen voor een opleiding. De opleiding is verplicht om aanpassingen te doen voor studenten met een beperking. In het kader van de wet Passend Onderwijs is het de bedoeling dat onderwijsinstellingen extra begeleiding en ondersteuning kunnen bieden aan alle studenten. Toch blijkt in de praktijk nog regelmatig dat studenten met een diagnose autisme  tegen problemen aanlopen bij opleidingen, maar ook bij sportclubs.

Onderzoek Start Foundation

In 2013 is hier al onderzoek naar gedaan door Start Foundation. Hieruit bleek al dat scholen huiverig zijn om studenten met autisme aan te nemen vanwege de extra aanpassingen die nodig zijn.

Enkele ervaringen zoals vermeld in het onderzoek:

‘Men achtte mij “niet geschikt” voor de opleiding. Het lijkt wel of ik solliciteer naar een baan in plaats van me heb aangemeld voor een opleiding. Overigens had ik kenbaar gemaakt via de formulieren dat ik ASS heb, dat zal ik voortaan maar niet meer doen.

‘In eerste instantie mocht ik overgaan naar niveau 3. Net voor de overgang krijg ik de diagnose PDD-nos en ADHD. De school had meteen haar mening klaar. “M, wij denken dat je het niet haalt in verband met je autisme en ADHD”.’

‘De school zei: “Eigenlijk lukt het kinderen met Asperger nooit om kok te worden” en dat terwijl ze onze zoon nog helemaal niet kenden. Achteraf gaf de school aan dat hij het wel mocht proberen, maar voor onze zoon was het al klaar: “Als ze me niet willen, dan niet!” ’

De realiteit

Je zou verwachten dat het nu veel beter geregeld zou zijn, zeker in het kader van passend onderwijs en alle aandacht die er door de verschillende onderzoeken en instanties over zijn gepubliceerd. Ik ben geen onderzoeker en kan het niet staven met getallen, maar ik hoor van diverse ouders dat zij regelmatig tegen muren aanlopen. Niet alleen bij opleidingen maar ook bij deelname aan sportverenigingen.

Opleidingen

En eerlijk is eerlijk het is ook niet altijd eenvoudig. De sociale problematiek bij autisme kan voor een opleiding of sportvereniging best lastig zijn. Bijvoorbeeld, de kantines op scholen, de pauzetijd, eventuele ‘loze’ tijd, onverwachte roosterwijzigingen, zijn dingen waar studenten met autisme vaak moeilijk mee kunnen omgaan. Voor het bedenken van creatieve oplossingen en het creëren van aparte ruimtes is budget, mankracht en expertise nodig. Van scholen en leerkrachten mag je verwachten dat zij in ieder geval kennis hebben van leerlingen met autisme en hoe hiermee om te gaan. Bij sportclubs ontbreekt vaak kennis hoe om te gaan met kinderen met autisme.

Sportclubs

Anders ligt het voor sportclubs, daar is vaak sprake van een grote handelingsverlegenheid. Misschien dat trainers in hun sportopleiding nog wel iets hebben meegekregen over de diagnose autisme, maar veel assistenten en vrijwilligers die bij de sport betrokken zijn niet. Vooral bij teamsporten lopen ouders tegen problemen aan.

Als je autisme hebt, heb je tijdens een training vaak moeite met de uitleg van opdrachten, angst om nieuwe dingen te leren of last van een houterige motoriek. Een teamsport is soms lastig, omdat de beleving en focus van jongeren met autisme vaak afwijken van die van de teamgenoten. Dit kan ervoor zorgen dat het moeilijk of zelf niet mogelijk is om aansluiting te vinden bij een reguliere sportvereniging. Dat is jammer.

Waar kun je terecht?

De eerste stap is in gesprek gaan met school om te kijken naar wat wel mogelijk is. Als gesprekken met school niets opleveren kun je terecht bij de klachtencommissie van de betreffende school. Kom je via de interne klachtencommissie niet verder dan kan een klacht worden ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs. Ook bij Start Foundation kan nog steeds een weigering van een school worden gemeld.

Het NOC*NSF heeft een stappenplan ontwikkeld om te zorgen dat meer reguliere sportverenigingen autismevriendelijk worden. Een paar aanpassingen kunnen al verschil maken. Ook is er een website waar je sportaanbod kunt vinden dat geschikt is als je een vorm van autisme hebt: Autisme in de sport. Voor problemen met sportverenigingen kan een buurtsportcoach van de gemeente worden ingeschakeld.

Bron: Rapport Meldpunt AUTI-weigerscholen

Laat je reactie achter onder dit bericht of stuur mij een e-mail. Ik kijk uit naar je reactie!

Wil je als eerste op de hoogte zijn van een nieuw artikel? Schrijf je hier in voor mijn maandelijkse nieuwsbrief. Voor meer artikelen over leerproblemen, ADHD & autisme kijk op mijn blog pagina.